Screencaps update

I’ve added tons of screencaps of Teilor from Hawaii Five-0.

4.11 ‘Pukana’

4.12 ‘O kela me keia manawa’

4.14 ‘Na hala a ka makua’